Dự án: Parkview Residence
Địa chỉ: Dương Nội, Hà Đông
Khối lượng: 12,000m2
Sàn gỗ: Morser

Nội hình ảnh công trình đang cập nhật