Gala dinner Giao lưu & Tri ân khách hàng _ Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Meeting chào mừng chị em Phụ nữ công ty cổ phần Wilson Việt nam nhân ngày 20/10/2018