Dự án: Tổng hợp chung cư cao tầng Ngoại giao đoàn – N04
Khối lượng: 30,600m2
Sàn gỗ: Thaixin