Dự án: Tòa Nhà chuyên gia Nhật
Địa chỉ: Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Khối lượng:
Sàn gỗ: Wilson

Nội hình ảnh công trình đang cập nhật