Dự án: Khu nghỉ dưỡng Tuần Châu, Hà Nội
Địa chỉ: Tuần Châu, Hà Nội
Khối lượng:
Sàn gỗ: Morser

Nội hình ảnh công trình đang cập nhật