Dự án: Chung cư SME Hoang Gia
Địa chỉ: Hà Đông – Hà Nội
Khối lượng: 18,000m2

 

Nội hình ảnh công trình đang cập nhật