Dự án: Tòa nhà Rainbow
Địa chỉ: Hà Nội

Khối lượng: 30,000m2
Sàn gỗ: Thaixin

Năm: 2015

Nội hình ảnh công trình đang cập nhật