Dự án: Tổ hợp chung cư H106
Địa chỉ: TP HCM.
Khối lượng:
Sàn gỗ:  Wilson

Nội hình ảnh công trình đang cập nhật