Dự án: Nhà máy Sakurai Việt Nam
Địa chỉ: KCN Lễ Môn – Tỉnh Thanh Hóa
Khối lượng: 40,000m2
Sàn gỗ: Thaixin

 

Nội hình ảnh công trình đang cập nhật